فهرست مطالب پیرامون : حشره

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه حشره مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

شپش یک حشره بدون بال است که به صورت انگل به انسان چسبیده و خون او را می مکد.

کلیدواژه‌های مرتبط