فهرست مطالب پیرامون : حمله تنفسی

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه حمله تنفسی مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

سرفه کودک

در حالت های طبیعی پرزهایی که مجاری تنفسی را پوشانده اند با حرکت های خود آن مجاری را تمیز می کنند. سرفه واکنشی است که هر گونه جسم خارجی و ترشح غیرطبیعی را به خارج می راند.

آسم

در زمستان اگر دوره های خس خس سینه کودک تکراری شود پزشک احتمالا مداوای پیشگیری کننده را برای فرزندتان تجویز می کند. این مداوا شامل تنفس صبح و عصر افشانه حاوی کورتون به کمک آسم یار است.

کلیدواژه‌های مرتبط