فهرست مطالب پیرامون : خلط

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه خلط مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

سرفه کودک

در حالت های طبیعی پرزهایی که مجاری تنفسی را پوشانده اند با حرکت های خود آن مجاری را تمیز می کنند. سرفه واکنشی است که هر گونه جسم خارجی و ترشح غیرطبیعی را به خارج می راند.

سوال مطرح شده توسط کاربر:

سی و شش سال دارم. دارای فرزند پسر هفتاد و شش روزه, زایمان طبیعی داشتم و فرزندم شیر خودم رو میخوره. وقتی شیر برمیگردونه همراه با خلط هست. آیا اشکالی داره؟ چه کاری باید انجام بدم.

کلیدواژه‌های مرتبط