دانشنامه فرزند

خواب دیدن

فهرست مطالب پیرامون : خواب دیدن

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه خواب دیدن مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

مهارت های زبانی در کودک به سرعت در حال رشد هستند. علاقه فرزندتان به یک شی مانند توپ، ارتباط آن با زندگی اش مانند شیر و نحوه کنترل کمیت آن مانند زیاد، برای اینکه کدام کلمات را در ابتدا بیاموزد تاثیر گذار است.

در تمام مدت شب، چرخه های خواب فرد از مرحله یک به مراحل دو و سه و نهایت به مرحله چهار می رود و مجدد از مرحله چهار به مراحل دو و سه می رسد تا دوباره چرخه را از سر بگیرد. در بزرگسالان این چرخه چهار تا پنج بار در هر شب رخ می دهد و هر چرخه یک ساعت و نیم طول می کشد.

خوابیدن کودک در تخت والدین

هر چند وقت یک بار، بعضی از کودکان خودشان را به تخت والدین می رسانند تا در کنار آن ها بخوابند. کودکانی که در طول سال های اول تولد چنین عادتی در آن ها شکل گرفته برای گذر از این مرحله به زمان نیاز دارند.

خواب اساسا با مغز رابطه دارد و این مغز است که به طور طبیعی چشمگیرترین بخش خواب را که همان مراحل آن است کنترل می کند. زمانی که یک فرد می خوابد مغزش می تواند در پنج حالت مختلف قرار بگیرد. چهار مرحله از این پنج حالت مراحل خواب هستند و یکی از این حالات «حرکات سریع چشم» نام دارد. خواب آرام و عمیق زمانی رخ می دهد که همه این مراحل به طور کامل اجرا شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

در حال بارگذاری ...