فهرست مطالب پیرامون : خون بند ناف

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه خون بند ناف مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

ذخیره سازی خون بند ناف

خون بند ناف، خون اضافی در بند ناف بریده شده نوزاد و جفت است. نوزادان پس از تولد به آن نیازی ندارند اما این خون باقیمانده، حاوی سلول هایی است که می تواند به نوزاد بیمار، اکنون یا آینده کمک کند.

ذخیره سازی خون بند ناف

خون بند ناف دارای سلول های بنیادی خون سازی است که در خون دیگر اعضای بدن وجود ندارد. بیشتر سلول ها تنها قادر به نسخه برداری از خود هستند، برای مثال سلول های چشم تنها از سلول هایی که در چشم وجود دارد نسخه برداری می کنند، اما سلول های بنیادی بند ناف متفاوت اند؛ چون به طور کامل بالغ نشده اند، بنابراین می توانند به انواع سلول های خونی و سلول های سیستم ایمنی تبدیل شوند.

کلیدواژه‌های مرتبط