فهرست مطالب پیرامون : رشد اجتماعی

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه رشد اجتماعی مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

  1. موجب ارتباط کودک با محیط بیرون می شود و دنیای اجتماعی او را گسترش می دهد.

  2. موجب شکوفایی استعدادهای نهفته و بروز خلاقیت می شود.

  3. همکاری، همیاری و مشارکت کودک توسعه می یابد.

  4. با رعایت اصول و مقررات آشنا می شود.

  5. همانند سازی با بزرگسالان را می آموزد.

  6. با مفهوم سلسله مراتب آشنا شده و آن را رعایت می کند.

  7. رقابت را می آموزد و شکست را به طور واقعی تجربه می کند.

  8. قدرت ابراز وجود پیدا می کند و از ترس، کمرویی و خجالت بیهوده رها می شود.

  9. حمایت از افراد ضعیف را می آموزد.

نظریه روانی–اجتماعی رشد انسان را به هشت مرحله تقسیم می کند. این نظریه که توسط اریکسون مطرح گردیده است اظهار می دارد که هر فرد باید در هر مرحله از رشد ویژگی مثبتی به شخصیت خود اضافه کند.

کلیدواژه‌های مرتبط