فهرست مطالب پیرامون : زمان بچه دار شدن

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه زمان بچه دار شدن مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

پیش از بارداری

زمانی که شما تصمیم می گیرید بچه دار شوید اگر یک یا دو ماه تلاش ناموفق داشته باشید ممکن است دچار استرس شوید که نابارور هستید اما نباید نگران شوید. یک یا دو ماه تلاش ناموفق برای نتیجه گیری بسیار زود است و نباید انتظار داشته باشید با چند بار تلاش موفق شوید.

کلیدواژه‌های مرتبط