دانشنامه فرزند

زمان چهار دست و پا رفتن کودک

فهرست مطالب پیرامون : زمان چهار دست و پا رفتن کودک

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه زمان چهار دست و پا رفتن کودک مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

 1. جلب توجه و لبخند در 1 تا 2 ماهگی

 2. کنترل سر در 3 تا 4 ماهگی

 3. غلتیدن در 4 تا 5 ماهگی

 4. نشستن در 6 تا 8 ماهگی

 5. رویش اولین دندان در 6 تا 8 ماهگی

 6. چهار دست و پا رفتن در 9 تا 10 ماهگی

 1. نشستن نامحدود روی زمین

 2. تغییر حالت دراز کشیده به نشسته

 3. چهار دست و پا رفتن

 4. وول خوردن روی باسن

 5. چهار دست و پا بالا رفتن از پله

 6. ایستادن به کمک وسایل

 7. ایستادن بدون کمک برای چند دقیقه

 8. راه رفتن بدون کمک

کلیدواژه‌های مرتبط

در حال بارگذاری ...