فهرست مطالب پیرامون : ساعت درونی بدن

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه ساعت درونی بدن مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

بسیاری از کودکان برای هماهنگی با آهنگ شبانه روزی شان نیاز به کمک والدین دارند. خبر خوش اینکه در نهایت فرزند شما نیز الگوی منظمی برای بیداری در روز و خواب در شب به دست می آورد و این تغییر بیش از شش تا هشت هفته صورت نمی گیرد. این هفته ها بسیار کند می گذرند، اما شما می توانید با فهماندن بهتر نشانه های طبیعت، ساعت بدن فرزندتان را سریع تر تنظیم کنید.

کلیدواژه‌های مرتبط