فهرست مطالب پیرامون : سفر با ماشین

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه سفر با ماشین مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

کودک در ماشین

فرزندتان ممکن است بدون بد رفتاری حتی مسیر پارکینگ تا خیابان را درون ماشین تحمل نکند. از لحظه ای که سوار اتومبیل می شود غر می زند و این موقعیت برای شما غیر قابل تحمل است.

سوال مطرح شده توسط کاربر:

من 30 ساله هستم. قدم 163 سانتیمتر است و وزن پیش از بارداری ام 52 کیلوگرم بوده و اکنون 54 کیلوگرم هستم. اولین روز آخرین قاعدگی من در تاریخ 95/12/26 بوده. اکنون در هفته 4 بارداری هستم. داروهای مصرفی من عبارتند از یدوفولیک و مولتی ویتامین. بارداری های قبلی و نوع زایمان و سقط های قبلی، نداشتم. سوال من این است که مسافرت با ماشین برای من مقدور است؟ چهار ساعت زمان سفر است.

سوال مطرح شده توسط کاربر:

من ۳۵ ساله هستم قدم ۱۷۰ و وزن پیش از بارداری ام ۷۲ کیلوگرم بوده و اکنون ۷۲ کیلوگرم هستم. اولین روز آخرین قاعدگی من در تاریخ 95/12/3 بوده. اکنون در هفته ۸ بارداری هستم. داروهای مصرفی من عبارتند از ویتامین E و فولیک اسید. بارداری های قبلی و نوع زایمان و سقط های قبلی، پارسال ۲ اردیبهشت سقط داشتم. سوال من این است که با این وضعیت میتوانم با خودرو سواری مسافرت کنم؟ و احتمال سقط ممکن است؟

کلیدواژه‌های مرتبط