فهرست مطالب پیرامون : سفیده تخم مرغ

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه سفیده تخم مرغ مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

تخم مرغ

تخم مرغ منبع بسیار غنی پروتئین است. ارزش بیولوژیکی پروتئین تخم مرغ نسبت به سایر منابع پروتئینی مانند لبنیات، گوشت ها و حبوبات غنی تر است. تخم مرغ دارای تمام اسید آمینه های ضروری است.

کلیدواژه‌های مرتبط