فهرست مطالب پیرامون : سیکل

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه سیکل مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

سوال مطرح شده توسط کاربر:

من ۱ ساله ازدواج کردم و ۴ ماه اقدام کردم هنوز حامله نشدم، زمان تخمک گذاری نمی دونم چه روز هست و چه روزی اقدام کنم ۱۰۰ درصد حامله شم؟ من ماه قبل ۲۰ شهریور پریود شدم اما این ماه ۱۷ مهر بود تاریخ تخمک گذاری چه روز هست؟ تا چه روزی ادامه بدم؟ چند شب؟ من ۲۴ ساله هستم.

سوال مطرح شده توسط کاربر:

طرز استفاده از کیت تخمک گذاری چگونه است؟ و باید برای نزدیکی از چندم سیکل اقدام کرد تا باردار شویم؟ چه مارکی بهتر است از داروخانه خریداری کنیم؟

کلیدواژه‌های مرتبط