فهرست مطالب پیرامون : شکست در بازی

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه شکست در بازی مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

  1. موجب ارتباط کودک با محیط بیرون می شود و دنیای اجتماعی او را گسترش می دهد.

  2. موجب شکوفایی استعدادهای نهفته و بروز خلاقیت می شود.

  3. همکاری، همیاری و مشارکت کودک توسعه می یابد.

  4. با رعایت اصول و مقررات آشنا می شود.

  5. همانند سازی با بزرگسالان را می آموزد.

  6. با مفهوم سلسله مراتب آشنا شده و آن را رعایت می کند.

  7. رقابت را می آموزد و شکست را به طور واقعی تجربه می کند.

  8. قدرت ابراز وجود پیدا می کند و از ترس، کمرویی و خجالت بیهوده رها می شود.

  9. حمایت از افراد ضعیف را می آموزد.

کلیدواژه‌های مرتبط