فهرست مطالب پیرامون : عاطفه

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه عاطفه مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

رشد عاطفی

عواطف کودک در ابتدای تولد در قالب احساس کلی آرامش و عدم آرامش بروز می کند. سپس به تدریج برخی هیجان های مثبت و منفی مانند شادی و خنده، ناراحتی و گریه، ترس و خشم در طول ماه های بعدی در ساختار روانی و رفتاری او شکل می گیرد.

همدلی یعنی فکر کردن در مورد دیگران و اینکه اگر دیگری احساس خاصی دارد آن احساس به ما نیز دست بدهد. کودکان سالم از همان اوایل زندگی همدلی نشان می دهند.

کلیدواژه‌های مرتبط