فهرست مطالب پیرامون : عفونت باکتریایی

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه عفونت باکتریایی مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

سوال مطرح شده توسط کاربر:

من در ماه هشتم بارداری هستم و به عفونت مکرر باکتریایی دچار هستم. این عفونت چه خطراتی ممکن است برای جنین داشته باشد؟ هفته 29 هستم.

مدفوع خونی

قبل از این که از دیدن خون در پوشک فرزندتان نگران شوید بهتر است اطمینان حاصل کنید که رنگ قرمز دیده شده خون است یا خیر. خونی که به صورت رگه هایی روی مدفوع را می پوشاند دارای اهمیت متفاوت با خون موجود در اسهال خونی است. مقدار خون نیز مهم است.

کلیدواژه‌های مرتبط