فهرست مطالب پیرامون : عفونت میکروبی

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه عفونت میکروبی مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

التهاب ممکن است در هر یک یا در هر دو بیضه ها رخ دهد که معمولا در اثر یک عفونت به وجود می آید.

عفونت میکروبی یا قارچی، غالبا در اثر تمیز نکردن کافی آلت تناسلی، شایع ترین علت التهاب حشفه است.

کلیدواژه‌های مرتبط