فهرست مطالب پیرامون : عفونت پستان

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه عفونت پستان مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

عفونت سینه یا ماستیت تقریبا در 2 درصد از تمام مادران شیرده اتفاق می افتد. معمولا باکتری دهان نوزاد موجب عفونت هایی می شود که به احتمال زیاد دو تا چهار هفته بعد از زایمان بروز می کند. عفونت ها در مادرانی که برای اولین بار شیر می دهند و نوک سینه های شان ترک خورده یا شقاق دارد و کسانی که سینه های شان هنگام شیر دادن کامل خالی نمی شود شایع تر است.

کلیدواژه‌های مرتبط