فهرست مطالب پیرامون : فاصله کودکان

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه فاصله کودکان مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

بارداری مجدد

جدیدترین مطالعات نشان داده اند که فاصله خیلی کم و یا خیلی زیاد میان کودکان موجب بروز مشکلاتی در دومین کودک می شود. فاصله زیاد و یا کم میان زایمان ها موجب بروز خطراتی هم برای مادر و هم برای فرزندان می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط