فهرست مطالب پیرامون : مجاری تنفسی

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه مجاری تنفسی مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

سرفه کودک

در حالت های طبیعی پرزهایی که مجاری تنفسی را پوشانده اند با حرکت های خود آن مجاری را تمیز می کنند. سرفه واکنشی است که هر گونه جسم خارجی و ترشح غیرطبیعی را به خارج می راند.

کلیدواژه‌های مرتبط