فهرست مطالب پیرامون : مقتدر

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه مقتدر مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

معمولا سبک تربیتی شما در یکی از این سه گروه جا می گیرد: آسان گیر، مستبد و مقتدر. البته ممکن است در روزهای خاصی یک جور رفتار کنید و روز دیگر به گونه دیگری عمل کنید، اما با گذشت زمان الگویی برای انضباط و سایر مسایل پایه گذاری می کنید.

کلیدواژه‌های مرتبط