فهرست مطالب پیرامون : نوزاد با وزن کم

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه نوزاد با وزن کم مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

بارداری مجدد

جدیدترین مطالعات نشان داده اند که فاصله خیلی کم و یا خیلی زیاد میان کودکان موجب بروز مشکلاتی در دومین کودک می شود. فاصله زیاد و یا کم میان زایمان ها موجب بروز خطراتی هم برای مادر و هم برای فرزندان می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط