دانشنامه فرزند

هفته دهم نوزاد

فهرست مطالب پیرامون : هفته دهم نوزاد

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه هفته دهم نوزاد مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

در طول ماه دوم هوشیاری فرزند تان افزایش یافته و توجه اش به اطراف بیشتر شده است. مهارت های ارتباطی اش پیشرفت کرده و هنگام خوشحالی لبخند می زند. پدر و مادرش را به خوبی می شناسد و واکنش های متفاوتی در مقابل پدر و مادر خود نسبت به افراد غریبه نشان می دهد.

کلیدواژه‌های مرتبط

در حال بارگذاری ...