فهرست مطالب پیرامون : هفته چهل و سه فرزند

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه هفته چهل و سه فرزند مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

اکنون که فرزند تان راحت غذا می خورد و اجتماعی تر شده است، بگذارید غذایش را در کنار دیگر اعضای خانواده خود صرف نماید. کودک را در گفتگو های خانوادگی دخالت دهید و درباره فعالیت هر یک از افراد با او صحبت کنید. اعضای خانواده را نیز تشویق کنید تا با او صحبت کنند.

کلیدواژه‌های مرتبط