فهرست مطالب پیرامون : وضع قوانین

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه وضع قوانین مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

فرزند تان در این زمان ممکن است بتواند چند کلمه صحبت کند، در غیر این صورت حتما راهی برای برقراری ارتباط با شما و یا پرستارش پیدا خواهد کرد. شروع به ایستادن می کند و اغلب موارد ممکن است راه برود. ممکن است متوجه شوید که کودک تان پای خود را به صورت پرانتزی می گذارد. این موضوع در کودکان زیر دو سال شایع است. اما اگر در میان افراد بزرگسال خانواده نیز این مشکل وجود دارد بهتر است با پزشک فرزند تان مشورت نمایید.

کودک در ماشین

فرزندتان ممکن است بدون بد رفتاری حتی مسیر پارکینگ تا خیابان را درون ماشین تحمل نکند. از لحظه ای که سوار اتومبیل می شود غر می زند و این موقعیت برای شما غیر قابل تحمل است.

کلیدواژه‌های مرتبط