دانشنامه فرزند

پرزهای جفتی

فهرست مطالب پیرامون : پرزهای جفتی

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه پرزهای جفتی مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

سونوگرافی

اگر نتیجه آزمایش غربالگری شما مثبت باشد ممکن است به شما آزمایش تشخیصی پیشنهاد شود که به طور قطع نشان می دهد فرزند شما یک معلولیت خاص دارد یا خیر. همه آزمایش های تشخیصی به جز سونوگرافی مستلزم برداشتن نمونه از داخل رحم است، در نتیجه این آزمایش ها احتمال سقط جنین را افزایش می دهند.

سونوگرافی

در دوران بارداری آزمایش هایی روی شما انجام می شود تا عوارضی که ممکن است موجب معلولیت کودک شود مشخص گردد. بعضی از این آزمایش ها جزیی معمول از مراقبت های دوران بارداری است (آزمایش غربالگری) و برخی نیز فقط در شرایط خاص انجام می شود (آزمایش تشخیصی). از طریق ماشین حساب زایمان دانشنامه فرزند می توانید زمان دقیق آزمایش های خود را محاسبه کنید.

نمونه برداری از پرزهای کوریونی

پرزهای کوریونی زایده های نازک و جوانه مانند از بافت است که جفت را تشکیل می دهد. از آنجا که سلول های آن از تخم بارور به وجود آمده است، همان کروموزوم ها و ساختار ژنتیکی سلول های تشکیل دهنده جنین را دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

در حال بارگذاری ...