فهرست مطالب پیرامون : چند فرزندی

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه چند فرزندی مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

سوال مطرح شده توسط کاربر:

سلام پسری دارم 10 ساله و دختری 7 ساله هر کدام کارها و اشتباهاتش را گردن دیگری میاندازد و در موقع دعوا بسیار داد میزنند مخصوصا پسرم. همچنین پسرم هرگز اشتباهش را نمی پذیرد و همیشه جواب بزرگترش را میدهد چگونه باید عادت داد نزدن و احترام به بزرگتر را به او یاد دهم؟

در طی پنج سال اول زندگی، شخصیت کودک رشد می یابد و تنش ها و حسادت های بین کودکان همراه با این رشد تغییر پیدا می کند. حس حسادت و رقابت هم بسته به سن و دوره رشد شخصیت کودک شکل خاصی پیدا می کند.

کلیدواژه‌های مرتبط