فهرست مطالب پیرامون : کنترل فرزند

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه کنترل فرزند مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

ارتباط با نوجوانان

ممکن است رابطه والدین و فرزند در دوران نوجوانی قطع شود. این چیزی است که بسیاری از والدین تشخیص می دهند و آن را «مرحله غرغر» می نامند. آنچه مسلم است دوران نوجوانی برای همه دوران دشواری است ضمن اینکه این مرحله می تواند ناهموار باشد. نکته مهم این است که خطوط ارتباطی را باز نگه دارید و شوخ طبیعی خود را حفظ کنید.

رفتارهای نگران کننده نوجوانان

در دوران نوجوانی فرزندتان، باید شیوه تربیتی خود را تغییر دهید، زیرا این مرحله نیازمند تفاهم هر دو طرف موقعیت است. باید درک و همدلی با دیدگاه نوجوان تان را آغاز کنید وگرنه تربیت به برخورد تبدیل می شود. البته این درک باید دو طرفه باشد، نوجوان شما همچنین نیاز دارد تا وقایع را از دید شما ببیند. در اینجا برخی از رفتارهایی که بسیار موجب نگرانی والدین می شوند و بعضی توصیه ها را برای برخورد با آن ها شرح می دهیم.

کلیدواژه‌های مرتبط