فهرست مطالب پیرامون : گرفتن آروغ

مطالبی که در زیر مشاهده می‌نمایید مستقیما با کلیدواژه گرفتن آروغ مرتبط هستند. برای مطالعه کامل مقالات دانشنامه فرزند می‌توانید به صفحه طبقه‌بندی مطالب مراجعه نمایید و یا اینکه از طریق سیستم جستجو مطلب مورد نظر خود را پیدا کنید.

آروغ زدن کودک

کودکی که حریصانه شیر می خورد یا درست قبل از شیر خوردن گریه می کند ممکن است هوا ببلعد. هوا در معده کودک محبوس می شود و باعث ناراحتی او می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط